MẸO THI JLPT 2019

I. MẸO THI1. Phần thi đọc hiểu. “Đọc hiểu” là phần thi cực kì quan trọng trong tất cả các kỳ thi của bất cứ ngôn ngữ nào. Riêng với tiếng Nhật, với những đặc thù như chữ Hiragana, Katakana kết hợp với Kanji, ngữ …

Đọc tiếp...

IEC THÔNG BÁO LỊCH THI NAT TEST NĂM 2019

Trung tâm du học quốc tế IEC thông báo lịch thi Nat Test 2019 Thông tin về lịch đăng ký, lịch thi, hạn đăng ký và hồ sơ cần chuẩn bị thi Nat test chính xác nhất năm 2019Bảng thông tin về lịch đăng ký, lịch thi Nat …

Đọc tiếp...